Svaleskär, SVT

Svaleskär, SVT

Illustration för Sveriges Televisions teveserie Svaleskär (webb), 2011
http://svt.se/svaleskar