Svaleskär

Svaleskär, SVT

Illustration, 2011

http://svt.se/svaleskar