hylla

Ekuddens Friluftsmuseum

Ekudden byggdes som torp under Skarpnäcks säteri vid mitten av 1700-talet. År 1862 köptes säteriet av den tyske bryggaren Friedrich Rudolph Neumüller och hans hustru Emilie. De bodde på Skarpnäck och Ekudden blev deras sommarställe. Dottern Sofia och hennes man, bryggaren Gustaf Piehl, köpte Ekudden 1893 som blev till sommarparadis för deras barn och barnbarn.

Här fanns ett tjugotal byggnader, däribland fyra boningshus. Ett av dem var Piehls paviljong från Stockholmsutställningen 1897. 
Andra hälften av 1900-talet innebar en synnerligen våldsam nedgångsperiod för Ekudden. År 1956 brändes Västra flygeln från 1750-talet ned och de övriga husen vandaliserades svårt. Hela gården ödelades i ytterligare en mordbrand 1968 och av sommarparadiset återstod bara förkolnade husgrunder.

Efter att ha forskat i arkiv, studerat fotoalbum och intervjuat anhöriga har jag kunnat kartlägga gårdens historia och sorgliga öde.


Ekuddens Friluftsmuseum visas på

Konstfacks examensutställning 16–27 maj 2012.