Ekuddens Friluftsmuseum

Ekuddens Friluftsmuseum

Kandidatarbete, Konstfack 2012
Ruinerna vid Flatensjön inspirerade mig till att kartlägga historien om den 1700-talsgård som en gång fanns där – Ekudden. Efter att ha forskat i arkiv, studerat fotoalbum och intervjuat anhöriga blev resultatet 17 informationsskyltar om Ekuddens historia.